ePR bryter markedsføring ... i Europa

GDPR ble introdusert i mai 2018, og det var bra. Vel, det er en strekning. Himmelen falt ikke inn, og alle gikk om dagen. Noen mer uavbrutt enn andre. Hvorfor? Fordi det sikret fritt gitt, ble det nå krevd et europeisk statsborger spesifikt, informert og utvetydig samtykke før et selskap kunne sende dem e-post. Ok ... Men la oss oppsummere. Fortalte ikke verdens gigantene for markedsføringsautomatisering, HubSpots, Marketos osv. At innholdet er konge? Hvis du oppretter den,