5 leksjoner fra over 30 millioner en-til-en kundeinteraksjoner i 2021

I 2015 satte jeg og min medgründer for å endre måten markedsførere bygger relasjoner med kundene sine på. Hvorfor? Forholdet mellom kunder og digitale medier hadde endret seg fundamentalt, men markedsføringen hadde ikke utviklet seg med det. Jeg så at det var et stort signal-til-støy-problem, og med mindre merkene var hyperrelevante, kunne de ikke få markedsføringssignalet sterkt nok til å bli hørt over det statiske. Jeg så også at mørk sosial var på vei opp, hvor