Hvor effektivt er live streaming for ditt merke?

Etter hvert som sosiale medier fortsetter å eksplodere, er bedrifter på jakt etter nye måter å dele innhold på. Tidligere holdt de fleste bedrifter fast ved å blogge på nettstedet deres, noe som var fornuftig: Det har historisk vært det billigste, enkleste og mest tidseffektive middelet for å skape merkevarebevissthet. Og mens mestring av det skrevne ordet fortsatt er viktig, indikerer studier at produksjonen av videoinnhold er noe av en uutnyttet ressurs. Mer spesifikt produksjonen av 'live