Forskning: Kvaliteten på e-postlisten er topprioritet for B2B-markedsførere

Mange B2B-markedsførere vet at e-postmarkedsføring kan være et av de mest effektive blygenereringsverktøyene, med forskning fra Direct Marketing Association (DMA) som viser en gjennomsnittlig avkastning på $ 38 for hver $ 1 brukt. Men det er ingen tvil om at implementering av en vellykket e-postkampanje kan ha sine utfordringer. For bedre å forstå utfordringene markedsførere står overfor, gikk leverandør av e-postmarkedsføringsprogramvare Delivra sammen med Ascend2 for å gjennomføre en undersøkelse blant dette publikummet. Resultatene