Inkasso for oppstart av e-handel: Den definitive guiden

Transaksjonsbaserte tap er et faktum i livet for mange bedrifter på grunn av tilbakeførsler, ubetalte regninger, tilbakeføringer eller tilbakeførte produkter. I motsetning til utlånsbedrifter som må akseptere en stor prosentandel av tap som en del av forretningsmodellen, behandler mange oppstart transaksjonstap som en plage som ikke krever mye oppmerksomhet. Dette kan føre til økning i tap på grunn av ukontrollert kundeatferd, og et tap av tap som kan reduseres betydelig med noen få