Fra personalisering til høydefinisjons emosjonell intelligens

Lesetid: 3 minutter Mennesker med høy emosjonell intelligens (EQ) er godt likt, viser sterk ytelse og er generelt mer vellykkede. De er ettertrykkelige og har gode sosiale ferdigheter: de viser en bevissthet om andres følelser og manifesterer denne bevisstheten i sine ord og handlinger. De kan finne felles grunnlag med et bredt spekter av mennesker og pleie forhold som går utover bare vennlighet og evnen til å komme overens. De oppnår dette ved å legge merke til og analysere