Fra personalisering til høydefinisjons emosjonell intelligens

Mennesker med høy emosjonell intelligens (EQ) er godt likt, viser sterk ytelse og er generelt mer vellykkede. De er ettertrykkelige og har gode sosiale ferdigheter: de viser en bevissthet om andres følelser og manifesterer denne bevisstheten i sine ord og handlinger. De kan finne felles grunnlag med et bredt spekter av mennesker og pleie forhold som går utover bare vennlighet og evnen til å komme overens. De oppnår dette ved å legge merke til og analysere