Hvordan være vedvarende i salg uten å slå av potensielle kunder

Timing er alt i virksomheten. Det kan være forskjellen mellom en potensiell ny klient og å bli hengt opp i. Det forventes ikke at du når et salgsledd på ditt første oppsøkende anropsforsøk. Det kan ta noen forsøk, siden noen undersøkelser tyder på at det kan ta så mange som 18 samtaler før du når en kundeemne på telefonen for første gang. Dette avhenger selvfølgelig av mange variabler og omstendigheter, men det er én