Ikke alle som samhandler med deg er kunder

Interaksjoner på nettet og unike besøk på nettstedet ditt er ikke nødvendigvis kunder for din bedrift, eller til og med potensielle kunder. Bedrifter gjør ofte feilen ved å anta at hvert besøk på et nettsted er noen som er interessert i produktene deres, eller at alle som laster ned en enkelt papir er klare til å kjøpe. Ikke så. Ikke så i det hele tatt. En besøkende på nettet kan ha mange forskjellige grunner til å lese gjennom nettstedet ditt og bruke tid på innholdet ditt, ingen