Forstå viktigheten av retningslinjer for lagerkvalitet (IQG)

Å kjøpe media på nett er ikke ulikt å kjøpe madrasser. En forbruker kan se en madrass i en butikk de vil kjøpe, og ikke innse at det samme stykket i en annen butikk er en lavere pris fordi det er under et annet navn. Dette scenariet gjør det veldig vanskelig for kjøperen å vite nøyaktig hva de får; det samme gjelder online annonsering, der enheter kjøpes og selges og pakkes om