Hva er en DAM-plattform (Digital Asset Management)?

Digital Asset Management (DAM) består av administrasjonsoppgaver og beslutninger rundt inntak, merknader, katalogisering, lagring, gjenfinning og distribusjon av digitale eiendeler. Digitale fotografier, animasjoner, videoer og musikk eksemplifiserer målområdene for medieforvaltning (en underkategori av DAM). Hva er Digital Asset Management? Digital asset management DAM er praksisen med å administrere, organisere og distribuere mediefiler. DAM-programvare lar merkevarer utvikle et bibliotek med bilder, videoer, grafikk, PDF-er, maler og annet