PHP og SQL: Beregn eller spør om stor sirkelavstand mellom bredde- og lengdegrad med Haversine-formelen

Denne måneden har jeg programmert ganske mye i PHP og MySQL med hensyn til GIS. Gjennom nettet hadde jeg vanskelig for å finne noen av de geografiske beregningene for å finne avstanden mellom to steder, så jeg ønsket å dele dem her. Den enkle måten å beregne en avstand mellom to punkter, er å bruke den pythagoreiske formelen til å beregne hypotenusen til en trekant (A² + B² = C²). Dette er