Explainer Video on Explainer Videos: Et undervurdert verktøy for markedsførere

Når forbrukernes oppmerksomhet strekker seg kontinuerlig, er markedsførere og merkevarer nødt til å kommunisere hva, hvorfor og hvordan uten overbelastning av informasjon. Forskning har funnet at presentasjoner med ord og bilder er 50% mer effektive når de kommuniseres muntlig. Så hvorfor fyller så mange merker hjemmesiden sin med tekst alene? Henvis til forklaringsvideoen. Kloke markedsførere verdsetter publikums tid, og bruker visuell kommunikasjon, som forklaringsvideoer, for å maksimere seerforståelsen. Effekten her på