Digitale salgsspillbøker og den nye tiden av salg

I dagens salgsmiljø kan et mylder av utfordringer forhindre salgsledere i å hjelpe teamene sine med å nå sine mål. Fra langsom ny salgsrepresentant rampe opp tid til usammenhengende systemer, bruker salgsrepresentanter mer tid på administrative oppgaver og mindre tid på å selge. For å akselerere vekst, redusere ineffektivitet i en organisasjon og redusere omsetning i salg, må salgsledere etablere prosesser som er smidige og tilpasningsdyktige. Digital Sales Playbooks er en integrert del