JSON Viewer: Gratis verktøy for å analysere og se API-ens JSON-utgang

Det er tider når jeg jobber med JavaScript Object Notation APIer, og jeg må feilsøke hvordan jeg analyserer matrisen som returneres. Imidlertid er det for det meste vanskelig fordi det bare er en enkelt streng. Det er da en JSON Viewer er veldig nyttig, slik at du kan innrykke de hierarkiske dataene, fargekode dem, og deretter bla gjennom for å finne ut informasjonen du trenger. Hva er JavaScript Object Notation (JSON)? JSON (JavaScript-objekt

Hva står API for? Og andre akronymer: REST, SOAP, XML, JSON, WSDL

Når du bruker en nettleser, gjør nettleseren din forespørsel fra klientserveren, og serveren sender tilbake filer som nettleseren din setter sammen og viser en webside med. Men hva om du bare ville at serveren eller websiden din skulle snakke med en annen server? Dette krever at du programmerer kode til et API. Hva står API for? API er et akronym for Application Programming Interface. En API er et sett med rutiner,