Digital transformasjon er et lederskapsproblem, ikke et teknologiproblem

I over et tiår har fokuset mitt rådgivning i bransjen vår vært å hjelpe bedrifter med å slå igjennom og transformere selskapene sine digitalt. Selv om dette ofte blir sett på som en slags push-up fra investorer, styret eller administrerende direktør, kan du bli overrasket over å finne at selskapets ledelse mangler erfaring og dyktighet til å presse digital transformasjon. Jeg blir ofte ansatt av ledelse for å hjelpe et selskap med digital transformasjon -

Transformere salget ditt gjennom en flertrådet tilnærming

Jeg ble invitert til å delta i en nylig paneldiskusjon på Sales Management Association's Sales Productivity Conference i Atlanta. Økten var fokusert på salgstransformasjon, med paneldeltakerne som ga sine tanker og innsikt i beste praksis og kritiske suksessfaktorer. Et av de første diskusjonspunktene forsøkte å definere selve begrepet. Hva er salgstransformasjon? Er det overbruk og muligens hypet? Den generelle konsensus var at, i motsetning til salgseffektivitet eller aktivering,