Kunder prøver å nå deg på sosiale medier, er du der?

Fem av sjette forespørsler fra forbrukerne på sosiale medier til en bedrift blir ubesvart. Bedrifter fortsetter å gjøre den forferdelige feilen ved å bruke sosiale medier som kringkastingsmedium i stedet for å anerkjenne deres innvirkning som kommunikasjonsmedium. For lenge siden anerkjente selskaper viktigheten av å administrere innkommende samtaler, siden kundetilfredshet direkte kan henføres til oppbevaring og økt kundeverdi. Mengden forespørsler om sosiale medier har økt 5% år over år.