Sosiale medier Blight

Det gamle ordtaket for vidstrakte medier er at øyeepler = penger. Feil logikk som ofte er akseptert i dag er at flere øyeepler = mer penger. Vi ser nettsteder på sosiale medier som Digg, MySpace og Facebook-platået og til og med krymper i deltakelse. Jeg er sikker på at alle disse nettstedene vil presse tilbake og fortelle deg at de øker i antall øyeepler. Det er faktisk ikke gode nyheter. Hvis deltakelse er plateaued eller waining og