Hva er SMS? Tekstmeldinger og mobil markedsføringsdefinisjoner

Hva er SMS? Hva er MMS? Hva er en kort kode? Hva er et SMS-nøkkelord? Da mobilmarkedsføring ble mer vanlig tenkte jeg at det kunne være en god idé å definere noen av de grunnleggende begrepene som brukes i mobilmarkedsføringsbransjen. SMS (Short Message Service) - En standard for telefonimeldingssystemer som tillater sending av meldinger mellom mobile enheter som består av korte meldinger, vanligvis kun med tekstinnhold. (Tekstmelding) MMS (Multimedia Messaging