Hva er de mest engasjerende innholdskategoriene online og mobil?

Innholdsmarkedsførere vil kanskje merke seg den siste AddThis-analysen av innholdsengasjement på stasjonære og mobile enheter. Bedriftens Q3-analyse avdekket interessante trender og atferd når det gjelder innholdet forbrukerne mest engasjerer seg i, hvor de engasjerer seg, og tidspunktet på dagen de mest sannsynlig ser på det. I følge AddThis var innholdskategoriene som så mest engasjement på mobil, familie og foreldre med graviditetsrelatert innhold