PandaDoc: Opprett, send, spor og eSign-salgsdokumenter

Å være partner i Salesforce-økosystemet har vært en utrolig opplevelse, men forhandlingsprosessen for å opprette, sende og oppdatere arbeidsoppgavene våre har vært ganske en forpliktelse. Noen ganger tror jeg at jeg bruker mer tid på å skrive arbeidserklæringer enn det jeg faktisk gjør selve arbeidet! For ikke å nevne, hvert selskap har sin egen interne stil, detaljnivå som trengs, og prosess for samarbeid og godkjenning av salgsdokumenter. Som markedsfører og