Grow: Bygg det ultimate dashbordet for internettmarkedsføring

Vi er store fans av visuelle ytelsesindikatorer. Foreløpig automatiserer vi månedlige lederrapporter til våre kunder, og på kontoret vårt har vi en stor skjerm som viser et sanntids dashbord over alle våre kunders nøkkelindikatorer for internettmarkedsføring. Det har vært et flott verktøy - alltid fortalt oss hvilke kunder som får overlegne resultater og hvilke som har en mulighet for forbedring. Mens vi for øyeblikket bruker Geckoboard, er det et par begrensninger vi er