Rengjøring av e-postadresseliste: Hvorfor trenger du e-posthygiene og hvordan du velger en tjeneste

E-postmarkedsføring er en blodsport. I løpet av de siste 20 årene er det eneste som er endret med e-post at gode e-postavsendere fortsetter å bli straffet mer og mer av e-posttjenesteleverandører. Mens Internett-leverandører og ESP-er helt kunne koordinere hvis de ville, gjør de det ganske enkelt ikke. Resultatet er at det er et kontroversielt forhold mellom de to. Internett-leverandører (ISP-er) blokkerer e-postleverandører (ESP-er) ... og så blir ESP-er tvunget til å blokkere

Teknologi: Enkelt mål, ikke alltid løsningen

Dagens forretningsmiljø er tøft og utilgivende. Og det blir mer. Minst halvparten av de visjonære selskapene som ble hyllet i Jim Collins 'klassiske bok Built to Last, har gått i ytelse og rykte i tiåret siden den ble utgitt første gang. En av de medvirkende faktorene jeg har observert er at få av de tøffe problemene vi står overfor i dag er en dimensjonal - det som ser ut til å være et teknologiproblem er sjelden