TubeMogul: Digital videoannonseplanlegging og kjøp på tvers av kanaler

eMarketer spådde at gjennomsnittlig budsjettfordeling for reklameutgifter er 88% TV, 7% digital video og 5% for mobilvideo. Med den andre skjerm- og mobilvideoen som stiger så raskt, har TubeMogul funnet at å aktivere en tverrkanalstrategi kan øke bevisstheten og redusere de totale annonseringskostnadene per seer. I en casestudie fra Hotels.com fant TubeMogul faktisk at tilbakekalling av meldinger var 190% større for de som bare så annonsen på TV og var 209% større