Dynamic Evolution Television fortsetter

Etter hvert som digitale reklamemetoder sprer seg og skifter, kanaliserer selskaper mer penger til TV-reklame for å nå seere som bruker 22-36 timer på TV hver uke. Til tross for det reklamebransjens rumling kan få oss til å tro de siste årene med henvisning til nedgangen i fjernsynet slik vi kjenner det, er tv-reklame i stedet levende, vel og gir solide resultater. I en nylig MarketShare-studie som analyserte reklameytelse på tvers av bransjer og medier som