Sosiale medier er en gullgruve for forsikringsmarkedsføring

På Social Media Marketing World i år var avkastningen en rød tråd gjennom mange av øktene og diskusjonene på konferansen. LeadSift er en plattform som muliggjør sosial salg ved å lytte og levere potensielle potensielle kunder til selskaper. I dette eksemplet samlet LeadSift innsikt fra mer enn 3.7 millioner tweets og en serie forskningsstudier for å vise potensialet for sosial salg innen forsikringsbransjen. En av de mektigste aspektene