Vanlige dataoppryddingsformler i Excel

I årevis har jeg brukt publikasjonen som en ressurs for ikke bare å beskrive hvordan jeg gjør ting, men også å føre en oversikt over meg selv for å se opp senere! I dag hadde vi en klient som ga oss en kundedatafil som var en katastrofe. Så å si hvert felt var feilformatert og; som et resultat kunne vi ikke importere dataene. Mens det er noen gode tillegg for Excel for å gjøre oppryddingen ved hjelp av Visual