Veiledende: Kundeanalyse med handlingsbar innsikt

Big data er ikke lenger en nyhet i næringslivet. De fleste selskaper tenker på seg selv som datadrevne; teknologiledere setter opp infrastruktur for datainnsamling, analytikere siler gjennom dataene, og markedsførere og produktsjefer prøver å lære av dataene. Til tross for å samle inn og behandle mer data enn noensinne, mangler selskaper verdifull innsikt i produktene og kundene sine fordi de ikke bruker de riktige verktøyene til å følge brukerne gjennom hele kundereisen.

BlueConic: Samle, forene og optimalisere kundereisen

Med hjelp fra big data og streamingteknologi er det en ny type automatiseringsplattformer for markedsføring som tilbyr et sentrallager i sanntid, der brukerinteraksjoner fanges på og offline, og deretter blir markedsføringsmeldinger og handlinger brukt på dem. BlueConic er en slik plattform. Lagd på dine eksisterende plattformer, samler det og forener kundens interaksjoner og hjelper deg med å produsere meningsfulle markedsføringsmeldinger. Evnen til å reagere i sanntid og