Mailjet lanserer A / X-testing med opptil 10 versjoner

I motsetning til tradisjonell A / B-testing, lar Mailjets A / x-testing brukerne kryss sammenligne opptil 10 forskjellige versjoner av test-e-post sendt basert på en blanding av opptil fire nøkkelvariabler: E-postemnelinje, Avsendernavn, Svar på navn og e-postinnhold. Denne funksjonen gjør det mulig for bedrifter å teste effektiviteten av e-post før den sendes til den større gruppen mottakere, og tilbyr innsikt som kunder kan bruke til å velge den mest effektive e-posten manuelt eller automatisk.