Amplitude: Mobile Analytics for beslutningstakere

Amplitude er en enkel mobilapplikasjonsanalyseplattform for utviklere å integrere. Plattformen inkluderer sanntidsanalyse, interaktive dashboards, oppbevaring av kohort, øyeblikkelige tilbakevirkende trakter, individuelle brukerhistorikker og dataeksport. Profesjonelle, forretnings- og forretningsplaner inkluderer også inntektsanalyse, brukersegmentering, tilpassbare spørsmål, attribusjonsanalyse for reklame, direkte databasetilgang og tilpasset integrering avhengig av pakken du registrerer deg for. Integrering med Amplitude krever bare en enkelt kodelinje i appen din.