6 eksempler på hvordan bedrifter kunne vokse under pandemien

I begynnelsen av pandemien kuttet mange selskaper sine reklame- og markedsføringsbudsjetter på grunn av reduksjon i inntektene. Noen bedrifter trodde at på grunn av masseframsettelser ville kundene slutte å bruke så annonserings- og markedsføringsbudsjettene ble redusert. Disse selskapene hakket ned som svar på økonomiske vanskeligheter. I tillegg til at selskaper nølte med å fortsette eller lansere nye reklamekampanjer, slet TV- og radiostasjoner også med å få inn og beholde kunder. Byråer og markedsføring