SMS: Hvordan optimalisere og utvide tekstmeldingene dine

Mens andre kanaler fortsetter å være mer populære, er det en kommunikasjonskanal som fortsetter å overgå spektakulært alle kanaler når det gjelder å drive detaljhandelstrafikk, ideelle organisasjoner og umiddelbar engasjement. Den kanalen sender en mobil tekstmelding via SMS. SMS Markedsføringsstatistikk Tekstmeldinger via SMS har en lesehastighet på 98% 9 av 10 tekstmeldinger åpnes innen 3 sekunder etter å ha blitt mottatt 29% av personer som er målrettet med SMS opt-in