De fem lønnsomme stillingene på hvilken som helst markedsplass

I mitt tidligere bedriftsliv ble jeg konsekvent overrasket over kommunikasjonsgapet mellom menneskene som laget produktene, og menneskene som markedsførte og solgte dem. Å være en tinker og en sosial problemløser, ville jeg alltid prøve å finne en måte å bygge bro over gapet mellom produsentene og markedsførerne. Noen ganger var denne innsatsen vellykket, noen ganger ikke. Likevel i løpet av å prøve å løse de indre funksjonene til