5 attributter lojale kunder krever fra salg og markedsføring

Brett Evans er et stort lokalt salgstalent og rådet meg til å lese The Challenger Sale: Tar kontroll over kundesamtalen i en av våre mange diskusjoner om overlappingen mellom salg og markedsføring. Basert på en omfattende studie av tusenvis av salgsrepresentanter på tvers av flere bransjer og geografier, hevder The Challenger Sale at klassisk relasjonsbygging er en tapt tilnærming, spesielt når det gjelder salg av komplekse, store forretningsløsninger. Forfatternes studie fant det