Hva er Google RankBrain?

Kontekst, intensjon og naturlig språk eller alle hemmere av enkle søkeordbaserte spørsmål. Språk er ikke lett å forstå, så hvis du kan begynne å lagre talemønstre og inkludere kontekstuelle markører for å søke i spådommer, kan du øke nøyaktigheten av resultatene. Google bruker kunstig intelligens (AI) for å gjøre nettopp det. Hva er Google RankBrain? RankBrain er et fremskritt innen Googles søketeknologi som inkluderer naturlig språkbehandling og kunstig intelligens for å øke nøyaktigheten